Ferie z Wodnikiem

Informujemy, że w czasie ferii szkolnych zajęcia będą odbywać się zgodnie z grafikiem.
Zapraszamy !!!