Siedziba

Uczniowski Klub Pływacki WODNIK
ul. Chopina 10/12
87-800 Włocławek
NIP: 888-25-00-699
konto: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy O/Włocławek
89955000032001007686360001

Adres korespondencyjny
UKP „Wodnik”
87-800 Włocławek
e-mail: ukp.wodnik@wp.pl