Ogłoszenia

Załącznik Nr 1do protokołu Nr 1posiedzenia członków Zarządu z dnia 17.09.2018r

UCHWAŁA NR 1/09/2018 ZARZĄDU UKP” WODNIK” WŁOCŁAWEK Z DNIA 17.09.2018R.
w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składek na sezon 2018/2019
Zarząd UKP „ Wodnik” Włocławek postanawia
§ 1
Od miesiąca października 2018 roku na sezon 2018/2019 wprowadzić następujące opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania:
opłatę wpisową-jednorazową w wysokości 50,00 zł.
składkę dla grup: I, II (zajęcia raz w tygodniu) – w wysokości 80,00 zł miesięcznie; a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny należącego do jednej z w/w grup składkę w wysokości 60,00 zł miesięcznie.
składkę dla grup: III i IV-w wysokości 130,00 zł miesięcznie; a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny należącego do jednej z w/w grup składkę w wysokości 110,00 zł. miesięcznie.
§ 2
W miesiącu wrześniu 2018 roku pozostawić składki na dotychczasowym poziomie tj.:-opłatę wpisową-jednorazową w wysokości 50,00 zł.
składkę dla grup: I, II (zajęcia raz w tygodniu) – w wysokości 70,00 zł miesięcznie; a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny należącego do jednej z w/w grup składkę w wysokości 50,00 zł miesięcznie.
składkę dla grup: III i IV – w wysokości 120,00 zł miesięcznie; a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny należącego do jednej z w/w grup składkę w wysokości 100,00 zł miesięcznie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi UKP „Wodnik” Włocławek.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Włocławek, 17 września 2018r
Prosimy o regulowanie należności z tego tytułu do 10 dnia-każdego miesiąca.
W przypadku rażących zaległości w regulowaniu opłat –zgodnie z REGULAMINEM OPŁAT ZA UDZIAŁ w ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKP„WODNIK” Włocławek – zawodnicy nie będą wpuszczani na treningi.
Składki członkowskie należy wpłacać  na konto:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Włocławek 89-9550-0003-2001-0076-8636-0001
Każdy nowy członek klubu zobowiązany jest oprócz składki za  dany miesiąc, wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 50 zł.
Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie internetowej klubu i dostarczenie jej do trenerów.