INFORMACJA!!!

Z przyczyn technicznych zostały zmienione godziny treningów we wtorki (15 minut później) dla grupy I duży basen i grupy sportowej od 17.09.2019 r.

Wtorek
Grupa I duży basen – godz. 18.30 – 19.15
Grupa sportowa – godz. 19.15 – 20.45

Przypominamy, że regulamin opłat, statut i regulamin Klubu znajdują się na stronie internetowej Klubu

Opłaty w porównaniu w ubiegłym rokiem pozostają bez zmian.

Opłata miesięczna za udział w zajęciach na małym basenie przy ul. Wysokiej wynosi 80 zł.
Opłata miesięczna za udział w zajęciach na dużym basenie przy u. Chopina wynosi 130 zł.

Opłatę należy uiścić do 10- dnia każdego bieżącego m-ca – płatność przelewem na konto klubu tj. KDBS o/Włocławek nr 89 9550 0003 2001 0076 8636 0001.

Każdy nowy członek klubu zobowiązany jest oprócz składki za dany miesiąc, wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 50 zł.

W przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny należącego do jednej z grup obniża się składkę o wysokość 20,00 zł. miesięcznie.

Zarząd UKP Wodnik Włocławek